S/Y Jennifer seglar under maj månad 2019 från Lagos, Portugal, till Stockholm.

Position i april 2019: Vinteruppehåll i Lagos, Algarvekusten, Portugal. Jennifer kommer att vara vårt 2nd home i vinter. I maj 2019 seglar vi under fem veckor till Stockholm en sträcka på 1 900 sjömil. Under sommaren seglar vi i Stockholms skärgård  och 1 september seglar vi ner til Lagos igen under 6 veckor. Mer info kommer i januari. på www.yacht-jennifer.nu under fliken Seglingar.

2018: Sommar/höst 2018 var det segling i Medelhavet. 

Total seglings sträcka blev 4 100 sjömil

Mer info under fliken Seglingar. MAILA MIG OM DU VILL SEGLA MED: lars@yacht-jennifer.nu

Boken Yrke: Världsomseglare kan du köpa här nedan för 175 kr. + frakt ca 40 kr. Alla andra böcker (se under Böcker) bör finnas i bokhandeln. Om inte - maila mig: lars@yacht-jennifer.nu

Bli gärna medlem i min Facebook-grupp: Sailing on Yacht Jennifer www.facebook.com