S/Y Jennifer seglar under maj månad 2019 från Lagos, Portugal, till Stockholm.

Position i maj 2019: Vi seglar mot Stockholm, via Cascais, Porto, Biscayabukten, Cowes, Amsterdam och dess kanaler, Kielkanalen, Borgholm och Sandhamn. Totala ca 2 000 sjömil. Under sommaren seglar vi i Stockholms skärgård (utan betalande besättning) och 1 september seglar vi ner til Lagos igen under 6 veckor. med betalande besättning. Läs mer under fliken Seglingar.

2018: Sommar/höst 2018 var det segling i Medelhavet. 

Total seglings sträcka blev 4 100 sjömil

Mer info under fliken Seglingar. MAILA MIG OM DU VILL SEGLA MED: lars@yacht-jennifer.nu

Boken Yrke: Världsomseglare kan du köpa här nedan för 175 kr. + frakt ca 40 kr. Alla andra böcker (se under Böcker) bör finnas i bokhandeln. Om inte - maila mig: lars@yacht-jennifer.nu

Bli gärna medlem i min Facebook-grupp: Sailing on Yacht Jennifer www.facebook.com